Osvědčení o likvidaci odpadů

Společnost Tommi CZ s.r.o. je držitelem osvědčení o zapojení do systému likvidace odpadů se společnostmi:

  • EKO-KOM – EK-F00060107
  • ASEKOL s.r.o. – AK-051195

U položek, u kterých není vyčíslený poplatek za elektroodpad dle zákona č. 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb., na které se tento zákon vztahuje, jsou tyto poplatky započteny přímo v cenách bez DPH za jednotlivou položku.
Potřebné informace o možnostech zpětného odběru použitých elektrozařízení, světelných zdrojů
a svítidel Vám poskytnou společnosti ASEKOL s.r.o.